Prirodno-matematički fakultet

Nova objava - 30.03.2020 16:00 Vježba br.5
Eksperimentalni dio iz Vježbi br. 3 i 5. koji se odnose na spektrofotometrijsko odeđivanje aktivnosti enzima katalaze i perksidaze možete pogledati na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=11Q_fUf-lxI (catalase enzyme assey)

https://www.youtube.com/watch?v=JBClWls3SUk (peroxidase enzyme assey)

 Za sva eventualna pitanja možete se obratiti na mail: draganap2104@gmail.com

 

Dokumenti

Broj posjeta : 182