Prirodno-matematički fakultet

rezultati kolokvijuma
Antić Milica                  11

Bojović Jovana             6

Vidaković Nela            10

Dragović Mina             5.5

Đurišić Irena                1.5

Đurnić Nikolina            4.5

Kovačević Aleksandar 9

Milivojević Andrea    3.5

Mrkajić Anastasija     3.5

Muminović Enera      7.5

Nedić Ivona               8.5

Ratković Dijana         3

Topuzović Maida        6.5

Hot Jasmina              4.5

Džarić Tamara            9.2

Broj posjeta : 119