Ekonomski fakultet

Termini časova vježbi
Časovi vježbi na predmetu Upravljanje ljudskim resursima će početi od 23.02. nakon prvih časova predavanja. 

Broj posjeta : 100