Ekonomski fakultet

Rezultati prije završnog ispita
U prilogu je tabela sa rezultatima prije završnog ispita. 

Ispit će se polagati u pisanoj formi u predviđenom terminu i obuhvataće gradivo koje je bilo predviđeno za oba testa.

Dokumenti

Broj posjeta : 239