Elektrotehnički fakultet, 24.11.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum će se održati u srijedu, 28.11.2018. godine, u sali L2, prema sljedećem rasporedu:

  • 12:00 časova - studenti sa parnim brojem indeksa
  • 14:15 časova - studenti sa neparnim brojem indeksa