Ekonomski fakultet

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum




U prilogu možete pronaći listu ispitnih pitanja za prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća.

Dokumenti

Broj posjeta : 339