Ekonomski fakultet

Časovi vježbi
Časovi vježbi iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća biće održani u srijedu, 04. 11. 2020. godine, sa početkom u 11 h.

Broj posjeta : 82