Ekonomski fakultet, 25.02.2021

Plan rada i materijalUdžbenik: prof. dr Predrag Ivanović: PRINCIPI MARKETING MENADŽMENTA U TERGOVINI – Ekonomski fakultet – Podgorica (Prvi dio; Drugi dio; Treći dio; Četvrti dio od 103-115 stranice);

Ocjenjivanje: kolokvijum/ pismeni ispit  (do 100), po potrebi usmeni (do 20)

 

Audio snimci biće dostupni na dl platformi kao i prezentacije sa časova predavanja.

Broj posjeta : 195