Ekonomski fakultet, 19.02.2019

Nova objava - 19.02.2019 10:13Dogovorni cas vezano za nacina rada na izbornom predmetu Hartije od vrijednosti odrzace se u srijedu, 20.02.2019 u 9.30h, sala 110 (Moraca).

 

Predemetni nastavnik