Građevinski fakultet

Konacni rezultati ispita
U prilogu su konačni rezultati ispita nakon usmenog ispita. Molimo sve studente da provjere svoje bodove i ocjene i eventualne primjedbe pošalju na mail predmetnim asistentima.

Dokumenti