Ekonomski fakultet

Završni ispit
Završni usmeni ispit biće održan 11.01.2021. godine sa početkom u 11 časova u sali 104.

Broj posjeta : 266