Ekonomski fakultet, 05.12.2019

Case studyProblem inoativnosti i strategija diverzifikacije u kompaniji Apple

Strategija diferencijacije u komapniji  Samsung

Inovacije kao izvor konkurentske prednosti u kompaniji Adidas

Uticaj konkurencije na poslovanje De Beers Group

Broj posjeta : 261