Ekonomski fakultet, 28.09.2020

Informacija za studente - 28.09.2020 12:34Poštovani studenti,

s obzirom na epidemiološku situaciju i aktuelne mjere i uputstva IJZ Crne Gore, nastava će biti organizovana kombinovanim metodom.

Prvih nekoliko nedjelja, nastava će se odvijati on line, kako zbog epidemiološke situacije tako i zbog činjenice  da još uvijek nijesu objavljeni spiskovi prijavljenih studenata za ovaj predmet.

Kada se završi upis studenata za studijsku 2020/21 godinu, IT administrator će ažurirati podatke o prijavljenim studentima i omogućiti vam da pristupite on lajn predavanjima na DL platformi, o čemu ćete biti obaviješteni.

U prilogu se nalaze osnovne informacije o predmetu, kao i plan rada u toku semestra.

Za bliže informacije, možete se obratiti putem emaila, predmetnim nastavnicima

Prof. Svetlana Rakočević, rakocevic@ucg.ac.me

Prof. Zdenka Dragašević, zdenka@ucg.ac.me

Želimo vam uspješan početak nastave.

Dokumenti

Broj posjeta : 98