Filozofski fakultet, 12.04.2019

Evidencija 9, uputstvo za dalji rad i info za završni ispitZa sledeću, X sedmicu treba pripremiti tematike IX i X (reklame, situacioni činioci ponašanja potrošača)

Za završni ispit (usmeno) student je oslobođen one tematike kojoj je prisustvovao i učestvovao u diskusiji. 

Dokumenti

Broj posjeta : 187