Elektrotehnički fakultet, 26.04.2019

Teme seminarskih radovaTeme seminarskih radova:

Teorija:

 • Sigurnost u bežičnim senzorskim mrežama. (Mirza Dervišević)
 • Altera vs Xilinx. (Marijana Kračunov)
 • RISC vs CISC. (Milan Rešetar)
 • Arduino vs Raspberry Pi. (Božidar Andrović)
 • Uvod u PLD (Programmable Logic Devices). (Marko Kovač)
 • Xilinx softver za projektovanje digitalnih sistema.
 • Upoređenje Microblaze-a i Picoblaze-a. (Milica Baštrica)
 • Izmjene u novom Verilog standardu u odnosu na originalni.
 • Obrazovanje u oblasti Cybersecurity. (Tamara Koljenšić)
 • Detektor za mjerenje sunčevog UV zračenja. (Svetlana Zečević)
 • ESP32 programabilna platforma. (Anđela Kandić)
 • LED vs OLED displej. (Gojko Ratković)
 • Teorija haosa sa primjenom u elektronici. (Vesna Mandić)
 • Sigurnosni sistemi. (Dejan Brajović)

Praktični rad:

 • Laboratorijsku vježbu „Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju“ sa Spartan 3-E Starter Kit razvojne platforme prebaciti na XUPV5-LX110T razvojnu platformu.
 • Laboratorijsku vježbu „Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)“ sa Spartan 3-E Starter Kit razvojne platforme prebaciti na XUPV5-LX110T razvojnu platformu.
 • Hardversko upravljanje LCD-om na Spartan 3E platformi.

Kombinacija teorije I praktičnog rada:

 • Serijska komunikacija realizovana preko PicoBlaze mikrokontrolera.
 • i2c komunikacija realizovana preko PicoBlaze mikrokontrolera.
 • SPI komunikacija realizovana preko PicoBlaze mikrokontrolera.

Moguće je predložiti i neku drugu temu. U tom slučaju je potrebna saglasnost predmetnog nastavnika.

Studenti se prijavljuju za temu putem elektronske pošte. Temu rezerviše ko se prvi prijavi.

Templejti za pisanje seminarskog rada i pravljenje prezentacije nalaze se u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 1550