Prirodno-matematički fakultet

Rezultati- 08.07.2021 21:41
U prilogu obavještenja dat je spisak studenata koji su položili ispit. Ukoliko se vaše ime ne nalazi na pomenutom spisku, a vama je saopšteno da ste položili ispit, u tom slučaju obratite se predmetnom nastavniku. Rok za ispravke je 11.07.2021.godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 65