Prirodno-matematički fakultet, 02.03.2020

Lista zadatakaU skladu sa dogovorom u prilogu je dat spisak tema/zadataka za svakog studenta. Takodje postoji opciaj da se kao alternativa korsiti scratch (https://scratch.mit.edu/)

Dokumenti

Broj posjeta : 247