Prirodno-matematički fakultet, 09.09.2019

Grupe za vjezbePodjela studenata u grupe za vjezbe. Studenti ciji je broj indeksa neparan cine prvu grupu za vjezbe (v1), a studenti ciji je broj indeksa paran cine drugu grupu za vjezbe (v2).
Broj posjeta : 285