Prirodno-matematički fakultet

Priprema vj. br 8 - 12.05.2021 11:19
Studenti su duzni da pripremevjezbu br.8 prema upustsvu datom u udzbeniku V.Vucica Osnovna mjerenja u fizici str 154, Odredjivanje zavisnosti tacke kljucanja vode od pritiska.

Dodatak za obradu vjezbe dat je u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 29