Prirodno-matematički fakultet, 21.01.2019

Nova objava - 21.01.2019 19:44Posle popravnog završnog ispita biće objavljeni konačni bodovi koje je svaki student osvojio u toku proteklog semestra i biće objavljene ocjene. Svi sudenti OBAVEZNO treba da tada provjere da li su bodovi tačno upisani i da li je ocjena pravilno upisana. Sve greške treba da OBAVEZNO prijave u vrijeme koje će biti naznačeno, jer greške kasnije neće moći da budu ispravljene.

Dokumenti