Prirodno-matematički fakultet, 27.01.2019

Nova objava - 27.01.2019 01:29      Svaki student treba da pažljivo provjeri tačnost svih podataka koji se odnosi na njega u sva 3 obrasca koji su istaknuti. Eventualne greške treba da OBAVEZNO da se prijave u ponedeljak 28. 01. 2019. godine u 13 časova,  kada će student moći da vide svoje radove sa popravnog završnog ispita (student treba da budu u navedeno vrijeme ispred predavaonice A1, posle čega će im njihovi radovi biti dati na uvid u nekoj od sala koja bude slobodna u tom momentu). Odmah posle toga navedeni podaci će biti predati u dalju proceduru i ući će u postupak, tako da više neće moći da se isprave.

Dokumenti