Prirodno-matematički fakultet, 13.08.2020

Nova objava - 13.08.2020 23:42U septembarskom ispitnom roku iz predmeta Molekularna biologija I studenti mogu polagati obe provere znanja ili samo jednu od 2 provere znanja koje su imali u toku semestra (kolokvijum i završni ispit ili samo kolokvijum ili samo završni ispit). 

Izlaskom na kolokvijum poništavaju se prethodno osvojeni poeni za tu vrstu provere znanja.

Izlaskom na završni ispit poništavaju se prethodno osvojeni poeni za tu vrstu provere znanja.

Kolokvijum i završni ispit će se polagati usmeno.

 

Obavezno je da svaki student koji je u studentskoj službi prijavio da polaže ispit, i ima nameru da izadje na ispit, da predmetnom nastavniku najkasnije do 02. 09. 2020. godine na elektronsku poštu obradovicdanko@yahoo.com prijavi:

 

  1. Naziv predmeta koji polaže (student treba da obavezno naznače naziv predmeta jer predmetni nastavnik predaje više predmeta na studijskom programu i ako se ovaj podatak ne naznači neće znati koji predmet student želi da polaže).
  2. Koju proveru znanja želi da polaže (kolokvijum i završni ispit ili samo kolokvijum ili samo završni ispit).
  3. Ime i prezime studenta.
  4. Broj indeksa.
Broj posjeta : 162