Prirodno-matematički fakultet, 19.10.2020

Nova objava - 19.10.2020 20:52Svi studenti koji slušaju predmet Molekularna biologija I, a koji nisu ranije odradili vežbe iz ovog predmeta, imaće vežbe u petak 23. 10. 2020. godine u sali A3 od 17.45 časova do 20.30 časova. Ovom prilikom će biti održano uvodno predavanje koje se drži u okviru vežbi, na kojem se saopštavaju uputstva o radu na vežbama i ostale važne instrukcije o tehnikama koje se koriste i rezultatima koji se očekuju, kao i pravila u vezi organizacije rada u laboratoriji. Ovo će biti održano u predavaonici svim studentima svih grupa, kako bi se vreme u laboratoriji iskoristilo racionalno za praktični rad u vezi sa merama koje se moraju primeniti vezano za bolest COVID 19. Na ovo predavanje treba da prisustvuju svi studenti svih grupa. Nedolazak će se računati kao jedan izostanak.

Broj posjeta : 84