Prirodno-matematički fakultet, 11.11.2020

Nova objava - 11.11.2020 12:54      Studenti na predmetu Molekularna biologija I će u petak 13. 11. 2020. godine imati vežbu iz ovog predmeta. Obaveštavaju se studenti na predmetu Molekularna biologija I, da će u skaldu sa odlukom NKT-a za zarazne bolesti, i u skladu sa dopisom Univerziteta Crne Gore od 05. 11. 2020. godine, koji je  upućen univerzitetskim jedinicama, o držanju nastave u uslovima pandemije COVID 19, predavanja i vežba će ovog puta biti održana preko interneta na platformi MOODLE u petak 13. 11. 2020. godine. Predavanje će biti održano u redovnom terminu u 08.15 časova, a vežba za sve grupe će biti održana takože na MOODLE platformi u 13.00 časova (najkasnije u 13.00 časova treba da se studenti svih grupa uloguju na MOODLE platformi, kada će biti održana vežba za sve grupe). Svi studenti treba da se uloguju u naznačena vremena za predavanje i vežbu, jer u protivnom će se njihovo neprisustvo voditi kao izostanak.

      VAŽNA NAPOMENA – STUDENTI PREDMETA MOLEKULARNA BIOLOGIJA I treba da se uloguju na predmet MOLEKULARNA BIOLOGIJA (2017) (ne na predmet Molekularna biologija I (2012)), jer predavanja i vežbe slušaju sa studentima predmeta Molekularna biologija.

      Na pletformu MOODLE ćete ući ulaskom na sajt https://dl.ucg.ac.me/  Zatim ćete na tom sajtu ući na Prirodno-matematički fakultet, odabraćete osnovne studije-BIOLOGIJA, pa ćete odabrati predmet Molekularna biologija (2017) (ne predmet Molekularna biologija I (2012)), jer predavanja i vežbe slušte sa studentima predmeta Molekularna biologija (2017). Unećete username i password, koji ste već ranije uzeli od UCG, i tako ući u predmet. U delu OPŠTA SEKCIJA od predmeta Molekularna biologija (2017) kliknućete na BIGBLUEBUTTON VIDEO KOMUNIKACIJA PROFESORA I STUDNATA MOL BIO, a zatim ćete kliknuti na PRISTUPI SESIJI. Zatim ćete dobiti pitanje HOW WOULD YOU LIKE TO JOIN THE AUDIO?, pa ćete kliknuti na MICROPHONE, posle čega ćete ući u BigBlueButton.

      Molim da se isprobate sve ovo ranije kako nebiste imali problema sa pohađa

Broj posjeta : 53