Prirodno-matematički fakultet, 17.11.2020

IspravkaObaveštenje da će prva i druga grupa studenata imati vežbu 20. 11. 2020. godine, a treća i četvrta 27. 11. 2020. godine od 17.30 do 20.30 časova, se ne odnosi na predmet Molekularna biologija I, već na predmet Molekularna biologija II. Studenti na prdmetu Molekularna biologija I više nemaju vežbi.

Broj posjeta : 78