Prirodno-matematički fakultet, 01.10.2020

Predavanja i vježbePredavanja i vježbe biće održani online u terminu kako je naznačeno u rasporedu. Nastava će se odvijati putem platforme Moodle i alata BigBlueButton. U slučaju da ne može da pristupite kursu, obratite se predmetnom nastavniku. 

Broj posjeta : 134