Elektrotehnički fakultet

Bodovno stanje
U prilogu je bodovno stanje sa prijedlozima ocjena.

Studenti koji su kasnili sa predajom seminarskog rada bice ocijenjeni naknadno.

Dokumenti

Broj posjeta : 127