Elektrotehnički fakultet

Termin zavrsnog ispita
Zavrsni ispit odrzace se 18.1.2018. u sali L3 sa pocetkom u 13:30 h.