Elektrotehnički fakultet

Termin predaje seminarskog rada
Krajnji termin predaje seminarskog rada je 27. decembar 2019.

Rad treba poslati mejlom predmetnom nastavniku i saradniku.

Broj posjeta : 216