Elektrotehnički fakultet

MULTIMEDIJALNI SISTEMI - Termin polaganja u septembarskom roku
Ispit i kolokvijum iz predmeta Multimedijalni sistemi odrzace se 13.9.2017. u sali 019.

Prvi kolokvijum ce poceti u 10 h.

Zavrsni ispit ce poceti u 14 h.