Elektrotehnički fakultet

Termin održavanja kolokvijuma
Kolokvijum će se održati kako je i najavljeno, dana 08.04.2021. godine, u sali 106 sa početkom u 13:00 časova.

Broj posjeta : 147