Elektrotehnički fakultet, 26.05.2020

Termini održavanja laboratorijskih vježbiLaboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike II (ETR) će se održati po rasporedu koji je dat u prilogu.

 

Kako bi se redukovao boravak studenata u zatvorenom prostoru, a iz poznatih razloga, radiće se dvije laboratorijske vježbe (druga i četvrta) iz praktikuma u prilogu.

 

Laboratorijske vježbe su obavezne.

 

Odrađene laboratorijske vježbe su preduslov za polaganje ispita.

  

Studenti su obavezni da na vježbe dođu sa praktikumom koji je u prilogu i da na vježbe dođu pripremljeni na način što će se prije izrade vježbi detaljno upoznati sa materijalom za te vježbe.

 

Za sve studente sa indeksom starijim od 2019. godine koji se nalaze na spisku sa grupama za izradu laboratorijskih vježbi smatra se da nijesu radili vježbe i imaju obavezu da ih rade zajedno sa ovogodišnjim studentima.

 

Ukoliko to nije slučaj, već je neko od „starijih“ studenata odradio laboratorijske vježbe potrebno je da se javi na e-mail aldin@ucg.ac.me i navede godinu kada su vježbe odrađene.

 

Praktikum i raspored grupa sa terminima su u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 321