Elektrotehnički fakultet, 16.06.2020

Izmjena termina ispitaNa zahtjev studenata došlo je do izmjena termina provjere znanja. Novi termini su:

01.07.2020. popravni kolokvijum

16.07.2020. završni ispit

22.07.2020. popravni završni ispit

Obavezna je prijava izlaska na ispit slanjem poruke na e-mail predmetnog saradnika aldin@ucg.ac.me najkasnije dva dana prije zakazanog termina. Vrijeme polaganja i broj grupa biće naknadno postavljeni na sajtu.

Broj posjeta : 345