Ekonomski fakultet, 16.11.2020

Hitno obavještenje o uplati II rate školarine za zimski semestar studijske 2020/2021.Obavještavaju se studenti (osnovnih, specijalističkih, magistarskih studija) da su dužni da uplate drugu ratu školarine za zimski semestar studijske 2020/2021. godine najkasnije do 23. novembra 2020. godine .

VAŽNA NAPOMENA!

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na UPLATNICI u banci unesu i svoj JEDINSTVENI KOD (JSK), koji se nalazi na Prijavnom  listu.

Uplatnice bez unešenog JSK neće biti validne.

Studenti koji ne izmire školarinu za zimski semestar i ne dostave dokaz o uplati biće isključeni sa spiskova i neće moći da polažu završne ispite.

Ljetnji semestar se može uplatiti takođe u dvije rate, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 10. februara, a druga rata do 10. aprila 2021. godine.

Broj posjeta : 39