Prirodno-matematički fakultet, 08.01.2021

Termin popravnog kolokvijumaPopavni kolokvijum iz predmeta Linearno programiranje će se održati 15.01. u 12:00h, u terminu završnog ispita.

Završni ispit iz predmeta Linearno programiranje  će se održati 29.01. u 12:00h, u terminu popravnog završnog ispita.

Popravni završni ispit iz predmeta Linearno programiranje  će se početkom februara, u teminu koji će biti dogovoren sa studentima.

Broj posjeta : 62