Prirodno-matematički fakultet

Predavanje 9
Poslednje predavanje je možete naći na linku na kraju objave. 

https://youtu.be/JUzWUzhR1DA

Broj posjeta : 50