Prirodno-matematički fakultet

Termin završnog ispita
Završni ispit iz predmeta Metode optimizacije će se održati u subotu, 30. januara, u 12:00h u amfiteatru 207.

Broj posjeta : 59