Prirodno-matematički fakultet

Popravni završni ispit - promjena termina
Popravni završni ispit iz predmeta Jednačine matematičke fizike će se održati u ponedeljak, 15.02., u 15:00h u sali 227.

Broj posjeta : 60