Elektrotehnički fakultet, 24.01.2021

Informacije o odbrani seminarskih radovaOdbrane seminarskih radova biće organizovana po grupama, u sledećim terminima:

U 9h:

Darko Glišić

Ana Jeknić

Aleksa Albijanić

U 9.50h:

Danko Krstonijević

Desanka Stevanović

Luka Minić

U 10.35h:

Milena Bojović

Marija Babić

Broj posjeta : 51