Prirodno-matematički fakultet

Nastava - 4. nedelja
Prema dogovoru sa studentima ove nedelje imacemo online nastavu u ponedeljak 8.03.  sa pocetkom u 17 casova. Studenti koji jos uvijek nijesu  poslali pripremljeni materijal mogu to uciniti do 14 casova.   

   

Broj posjeta : 54