Doktorska disertacija/Mr Goran Jovetić/Ekonomski fakultet
Doktorska disertacija doktoranda MR GORANA JOVETIĆA, pod naslovom „REFORMA JAVNE UPRAVE KAO DETERMINANTA PRIVREDNOG RAZVOJA CRNE GORE“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

-Dr Gordana Đurović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor,

-Dr Nikola Milović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član..

-Dr Polonca Kovač, redovna profesorica Fakulteta za upravu Univerziteta u Ljubljani, član,

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Ekonomskog fakulteta.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.