Master rad / Ognjen Filipović / Elektrotehnički fakultet
Kandidat Ognjen Filipović, BApp, javno će braniti master rad pod nazivom: Razvoj alata za monitoring saobraćaja primjenom Apache Spark i Apache Kafka alata, pred Komisijom u sastavu:    

  1. Prof. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, predsjednik
  2. Prof. dr Nikola Žarić, ETF Podgorica, mentor
  3. Prof. dr Zoran Veljović, ETF Podgorica, član.

Odbrana rada će se održati dana 19. 09. 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.