Stavljanje disertacije na uvid javnosti/ Milica Stanišić-Vujačić/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Doktorska disertacija Mr Milice Stanišić-Vujačić pod naslovom „Vegetacija suvih travnjaka u submediteranskom dijelu Crne Gore“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Svetlana Aćić, docent na Poljoprivednom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  2. Dr Slađana Krivokapić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Danka Caković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Urban Šilc, naučni savjetnik na Biološkom institutu “Jovan Hadži” ZRC SAZU Slovenija
  5. Dr Danijela Stešević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.