Doktorska disertacija/ Anton Đokaj/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će MSc Anton Đokaj braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom „Granična svojstva kvazikonformnih harmonijskih preslikavanja u prostoru“ pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Darko Mitrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr David Kalaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Miodrag Mateljević, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  4. Dr Đorđije Vujadinović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Marijan Marković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u utorak, 07. 11. 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova u sali 225.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.