Doktorska disertacija/ Kosta Pavlović/ Prirodno-matematički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će MSc Kosta Pavlović braniti doktorsku disertaciju pod  nazivom „Umetanje vodenih žigova u digitalne audio signale korišćenjem dubokih neuronskih mreža“ pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Milenko Mosurović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Igor Đurović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Goran Kvaščev, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  4. Dr Vesna Popović-Bugarin, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Igor Jovančević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u četvrtak, 06. 06. 2024. godine, sa početkom u 09:30 časova u Svečanoj sali tehničkih fakulteta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.