Prirodno-matematički fakultet, 02.07.2020

EVIDENCIJA POENAĐurašković Magdalena: herbar 10 poena, završni 31 poen

Tahirović Azra: herbar 8 poena, završni 28 poena, seminarski 15 poena

Caušević Dijana: herbar 8 poena, završni  5 poena

Šoškić Marina: herbar 10 poena, završni 42 poena

 

Broj posjeta : 111