Prirodno-matematički fakultet, 10.02.2018

Spisak studenataSpisak studenata je u prilogu. Svaki student je u obavezi da provjeri da li su  podaci za njega tacno uneseni (na svim listovima) i eventualne primjedbe prijavi nastavniku na mosur@rc.pmf.ac.me

Prema upustvu Rukovodstva prisustvo studenata nastavi bice evidentirano na za to predvidjenim formularima.

Dokumenti