Prirodno-matematički fakultet, 04.06.2018

Zavrsni ispit - novi termin Na zahtjev studenata a u dogovoru sa studentskim povjerenikom termini polaganja ispita iz Struktura podataka su pomjereni i to:

Redovni zavrsni: 19.Jun u 14h, sala 106
Popravni zavrsni: 25. Jun od 8h, sala 106

Studenti koji putuju u SAD mogu ispit polagati 6.6.2018. godine u 10h. Neophodno je da dostave dokaz (npr. viza) da zaista putuju.