Prirodno-matematički fakultet, 02.09.2020

Nova objava - 02.09.2020 18:57U oba roka studenti imaju pravo popraviti kolokvijume (po sopstvenom izboru: jedan ili oba) i završni ispit. 

Kolokvijumi će se održati u sali 106, u 8h.

Završni ispit će se održati istog dana u 10h. 

Polaganjem nekog dijela ispita studenti poništavaju prethodno osvojene poene iz tog dijela.  

Broj posjeta : 109