Elektrotehnički fakultet

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma
Drugi kolokvijum iz predmeta Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže održaće se 23.01.2021. godine.

Popravak prvog kolokvijuma održaće se 18.01.2021. godine.

Ostali detalji i precizni termini će biti blagovremeno objavljeni putem ETF-OL platforme.

Broj posjeta : 82